Behandling mot stress och utmattning - Kilafors Herrgård
 

Stressrelaterad ohälsa


Stressrelaterad ohälsa kan visa sig på flera vis. Det vanligaste är utbrändhet, eller utmattningssyndrom som det också heter, som är ett sjukdomstillstånd som uppstår efter att kroppen varit utsatt för långvarig stress eller andra påfrestningar. Det kan exempelvis handla om en orimlig arbetsbelastning på jobbet eller svåra händelser i privatlivet. Ofta är det en kombination av flera orsaker.

Vilka drabbas?

En del människor drabbas lättare av utmattning än andra, ofta beroende på vissa drag i personligheten.
Här ser du exempel på några personlighetsdrag som riskerar att göra dig utbränd:


Stressrelaterade symtom

Stress är människans biologiska och psykologiska svar på något som stressar oss – en händelse eller situation som uppfattas som hotfull eller utmanande. Stressreaktionen aktiveras ofta när vi upplever att livet sätter större press på oss än vad vi upplever att vi kan leva upp till. Stressreaktionen beror ofta på en kombination av; den yttre verkligheten, hur vi uppfattar situationen och vad vi tror om vår förmåga att hantera situationen.


Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss för att boka en plats eller för frågor kring vår behandling.

0278-650405 kontakt@soundsofemotions.com