Sounds of Emotions stöttar forskningen mot ALS
 

Börje Salmings ALS-Stiftelse


Stiftelsen ska fullgöra sitt syfte genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående ALS-forskare samt stödja ALS-sjuka och anhöriga till ALS-sjuka.


ALS

ALS, eller amyotrofisk lateralskleros, är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Den leder till försämrad viljemässig muskelkontroll, vilket orsakar svaghet, muskelatrofi och så småningom förlamning. ALS påverkar vanligtvis inte den kognitiva funktionen. Det finns inget botemedel mot ALS, men olika behandlingar och terapier kan hjälpa till att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten för personer som lever med sjukdomen.

Börje Salming

Börje Salming (1951-2022), är en svensk ishockeylegend. Salming var känd för sin tuffa spelstil och sina offensiva färdigheter och hade en lysande karriär främst med Toronto Maple Leafs i NHL. Han banade väg för europeiska spelare och lämnade ett outplånligt avtryck i sportens historia där han valdes in i Hockey Hall of Fame 1996. Han drabbades av ALS under 2022 och avled i november samma år.Börje Salmings ALS-Stiftelse

Börje Salmings ALS-stiftelse har som mål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS. Stiftelsen ska också skapa initiativ för att ge stöd till drabbade och anhöriga. Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till forskare för grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder inom medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som underlätta vid vård av ALS-patienter.