Rehabiliteringsmodell anpassad för ert företag - Kilafors Herrgård
 

För arbetsgivare


Arbetar du som personalansvarig och har en anställd som redan är sjukskriven av stressrelaterad ohälsa eller är du orolig att någon är på väg i den riktningen? En sådan situation kan vara svår att hantera både känslomässigt för kollegor och ekonomiskt för företaget. Studier visar att 25 procent av de människor som haft lång sjukfrånvaro på grund av stress kommer hamna där igen om inte rätt åtgärder sätts in. Vår behandlingsmodell är unik och specifikt riktad mot företag där man vill agera snabbt för att undvika långa sjukskrivningar.

Vår modell

Vår modell startar med ett heldygnsupplägg under 21 dagar. Därefter har vi fortsatt nära kontakt med den anställde under ett helt år. Detta i form av en upprätthållande insats med ett webbaserat program samt träffar med vårt team. Under den upprätthållande insatsen finns inget hinder för att den anställde ska arbeta, om en sådan bedömning görs av vår läkare.


Oavsett om det är arbetsmiljön eller den anställdes livsstil som orsakat sjukskrivning har arbetsgivaren ett ansvar för rehaben.

Vår rehabiliteringsmodell om att återfå hälsa och funktionalitet

Vägen till framgång och utveckling innefattar flera avgörande funktioner.

Boka vägledning

Kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal om ert företags situation idag.

0278-650405 kontakt@soundsofemotions.com